Inżynieria procesowa – rozwiązania do tworzenia schematów PFD

Inżynieria procesowa – rozwiązania do tworzenia schematów PFD

Inżynieria chemiczna i procesowa to dziedzina naukowa w obszarze nauk technicznych, która zajmuje się projektowaniem i prowadzeniem operacji i procesów jednostkowych, które są elementami procesów produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Wszystkie projekty, które wykonuje się w zakresie tej dyscypliny są opracowywane na podstawie wiedzy z takich dziedzin jak chemia, fizyka, technologia chemiczna, materiałoznawstwo i innych podobnych nauk.

Inżynieria procesowa zajmuje się tworzeniem i przerabianiem dużej ilości materiałów, w tym ciał stałych, ale także cieczy i gazów. Sfery zastosowania tej dyscypliny są różnorakie, może to być np. przetwarzanie ziarna, czerpanie papieru, pozyskiwanie metalu oraz wiele innych. EPLAN potrafi wspomóc twoją pracę, nieważne, jakie materiały produkujesz lub przerabiasz. Pozwala ci na projektowanie zintegrowane i optymalizuje wszystkie procesy inżynierskie.

Ważną czynnością, zwłaszcza właśnie w inżynierii procesowej, jest tworzenie PFD, które służą do dokumentowania i projektowania różnych etapów pracy. Często muszą one zawierać wiele elementów – pojemniki, siłowniki, pompy, wentylatory oraz części grzejne i zawory do maszyn. Ich połączenie za pomocą rur musi być udokumentowane na diagramie przepływu. Etap tworzenia schematów P&ID jest ważny dla dalszych procesów, takich jak projektowanie i mapowanie systemów, gdzie są czujniki, symbole, oprzyrządowania i sterowania dla maszyn oraz urządzeń, w których należy utworzyć wiele punktów pomiarowych oraz zewidencjować wartości pomiarowe i sygnały.

Procesy tworzenia schematów P&I

Dane inżynierii procesowej to główne źródło informacji dla inżynierii maszyn i urządzeń. Wobec tego muszą być odpowiednio przeniesione do hydrauliki siłowej i elektrotechniki. W związku z tym – najlepiej zadbać o automatyzację tych zadań.

Żeby stworzyć jak najlepsze i najczytelniejsze diagramy PFD i P&ID czujniki, symbole, orurowanie powinny być dostosowywane i użyteczne, a ich powiązania łatwe w zarządzaniu. Numerowanie komponentów musi odbywać się automatycznie, dodatkowo w taki sam sposób powinno się tworzyć schematy P&ID. Właśnie EPLAN jest w stanie poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Istnieje bowiem oprogramowanie nazywające się EPLAN Preplanning – pozwoli on na tworzenie projektów PFD, a potem szczegółowych schematów P&ID. Poza tym platforma pozwala na stworzenie zharmonizowanej przestrzeni dla twojej inżynierii, pozwalając na płynne przesyłanie danych na niższe szczeble, np. elektrotechnikę i hydraulikę siłową.

EPLAN Preplanning to program, który umożliwia zapisywanie danych inżynierskich na wczesnym etapie planowania projektu. Dane te mogą obejmować system siłowników i czujników maszyny czy budynku. Możesz importować informacje ze źródeł tabelarycznych pochodzących z zewnątrz, a także wprowadzać graficzne szkice procesów i oprzyrządowania. Pozwala to na szybkie generowanie wstępnych arkuszy danych lub specyfikacji dla zamówień na materiały.