Zamel Exta Life Radiowy Sterownik Rolet Srp-22

135.00

Opis

Sterownik rolet SRP-22 przeznaczony jest do sterowania roletami okiennymi lub innymi urządzeniami napędzanymi silnikami jednofazowymi 230 VAC. Sterowanie może być prowadzone bezprzewodowo z poziomu nadajników lub kontrolera EXTA LIFE oraz przewodowo z poziomu przycisków żaluzjowych odbijających. Do sterowania przewodowego wykorzystuje się wejścia IN1 oraz IN2 konfigurowane w aplikacji mobilnej. Wejścia mogą działać w trybie sterowania lokalnego lub centralnego. W obu przypadkach można stosować przyciski żaluzjowe podwójne i pojedyncze. Dzięki komunikacji dwukierunkowej pomiędzy odbiornikiem a kontrolerem aktualny stan rolety wskazywany jest w aplikacji mobilnej za pośrednictwem odpowiedniej ikony oraz parametru „poziom zamknięcia”. Komunikacja dwukierunkowa umożliwia także parametryzację sterownika oraz zdalne dopisywanie nadajników (bez fizycznego dostępu do odbiorników). Algorytm kodowania ramek zapewnia bezpieczeństwo sterowania, co ma szczególne znaczenie w przypadku rolet okiennych i bram garażowych. SRP-22 poza kontrolerem może być równolegle sterowany z poziomu nadajników systemu EXTA LIFE. Do odbiornika można wpisać większą liczbę nadajników co daje możliwość niezależnego sterowania z kilku miejsc. Urządzenie przeznaczone jest do montażu w puszkach instalacyjnych pod- i natynkowych. Odbiornik posiada zaimplementowaną funkcję zdalnej aktualizacji oprogramowania z poziomu kontrolera. Programowany czas ruchu rolety oraz możliwość zdefiniowania do czterech ustawień ulubionych dodatkowo zwiększają funkcjonalność sterownika. DANE TECHNICZNE Symbol: SRP-22 Znamionowe napięcie zasilania: 230 V AC Częstotliwość znamionowa: 50 / 60 Hz Znamionowy pobór mocy: 0,45 W – czuwanie ( Standby ) Rodzaj sterowania: bezprzewodowe i przewodowe Transmisja: radiowa, pasmo ISM 868 MHz ( 868,50 MHz ) Sposób transmisji: dwukierunkowa – 9600 bps Kodowanie: algorytm oparty o klucz 128 bitowy Zasięg działania: do 330 m w terenie otwartym Sygnalizacja optyczna (transmisja / programowanie): dioda LED RGB Maksymalna ilość sparowanych przycisków: 96 par Informacja o aktualnym stanie odbiornika: tak-w aplikacji mobilnej EXTA LIFE ( % stopień zamknięcia rolety + ikona ) Tryby pracy przy współpracy z nadajnikami systemu EXTA LIFE: lokalny, centralny, 2 ustawienia „ulubione” Tryby pracy przy współpracy z kontrolerem EFC-01: otwórz, zatrzymaj, zamknij % stopień zamknięcia rolety ustawiany za pomocą suwaka maksymalnie 4 ustawienia „ulubione” Ilość wejść zewnętrznych: 2 Współpraca z przyciskami żaluzjowymi*: tylko przyciski żaluzjowe odbijające, przyciski pojedyncze lub podwójne Tryby pracy dla wejścia zewnętrznego*: lokalny lub centralny – w przypadku trybu lokalnego i przycisku podwójnego możliwość wywołania 2 ustawień „ulubionych” Czas ruchu rolety**: programowany w zakresie od 1 s do 10 min. Parametry styków przekaźnika: 2NO 5 A / 250 V AC AC3 2500 VA (styki napięciowe) Maksymalne obciążenie: 350 W (2 A) – klasa AC3 Wspierane silniki: jednofazowe 230 VAC z wyłącznikami krańcowymi lub przeciążeniowymi Temperaturowy zakres pracy: -10 anddivide; +55 anddeg;C Stopień ochrony obudowy: IP20 Klasa ochronności: II Wymiary: 47,5 x 47,5 x 20 mm Waga: 0,040 kg Zgodność z normami: PN-EN 60669, PN-EN 60950, PN-EN 61000 PN-ETSI EN 300 220-1, PN-ETSI EN 300 220-2 * Tryb pracy wejść zewnętrznych (lokalny / centralny) jest programowany wyłącznie z poziomu aplikacji mobilnej przy współpracy z kontrolerem EFC-01. Domyślnie wejścia są przystosowane do pracy w trybie lokalnym. Rodzaj przycisku (pojedynczy lub podwójny) może być programowany z poziomu aplikacji mobilnej oraz sprzętowo (zwarcie wejść zewnętrznych). Ustawienia „ulubione” dla nadajników radiowych oraz wejść zewnętrznych (w trybie lokalnym) mogą być programowane z poziomu aplikacji oraz z poziomu sterownika. Ustawienia „ulubione” programowane są niezależnie dla nadajników radiowych i wejść zewnętrznych (lokalnych) oraz wywołań z poziomu aplikacji mobilnej **Czas ruchu rolety programowany jest z poziomu sterownika lub z poziomu aplikacji mobilnej przy współpracy z kontrolerem EFC-01.

Pozostałe akcesoria elektryczne

ustawa medialna głosowanie, elektryk tarnowskie góry, mieszkanie + dla kogo, energia wiatrowa, tesla w kosmosie live

yyyyy