NKT PRZEWÓD DY (H07V-U) 1,5 450/750V BRĄzOWY 11091005

104.52

Opis

Przewód DY 1,5 mm2 450/ 750V jednożyłowy, drut miedziany Cena dotyczy 1mb przewodu Zastosowanie: Przewody DY przeznaczone do układania w rurkach instalacyjnych zamontowanych na powierzchni lub w niej osadzonych. Do stałych zabezpieczonych instalacji wewnątrz lub na zewnątrz urządzeń oświetleniowych lub sterowniczych na napięcie przemienne do 1000V lub napięcie stałe do 750V względem ziemi. Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej, do układania na stałe CHARAKTERYSTYKA: Żyły: z drutów miedzianych miękkich jednodrutowe kl.1 lub wielodrutowe kl.2 niezagęszczane lub zagęszczane oraz wielodrutowe giętkie kl.5 wg PN-EN 60228Izolacja: polwinit typu TI1 lub polwinit ciepłoodporny typu TI3 Maksymalna temperatura żyły podczas pracy przewodu H07V-U (DRUT 500/750V): +70°C Minimalna temperatura otoczenia dla przewodów ułożonych na stałe: – 40°C Minimalna temperatura otoczenia przy układaniu przewodów: – 5°C Maksymalna temperatura żyły podczas zwarcia: +160°C Napięcie probiercze badania 50Hz: 2500V Objaśnienie symboliki: H07V-U – przewód wykonany wg normy zharmonizowanej (H) na napięcie znamionowe 450/750V (07), o izolacji z polwinitu (V) z żyłą jednodrutową (U)

Przewody i kable

apator otus 3 aplikacja pge, fotowoltaika mój prąd 4.0, kostka brukowa produkcja, opłata handlowa energa 2019, panele cicha woda, trip energy opinie, kostka mazowiecka, panele full black wady

yyyyy