Inim Electronics Konwencjonalny czujnik dualny ID300, Seria IRIS, bez gniazda 241D-50769

100.74

Opis

Proste w zastosowaniu czujki konwencjonalne serii Iris do dnia dzisiejszego znajdują zastosowanie w instalacjach systemów ppoż i skutecznie konkurują z odpowiednikami adresowalnymi w prostszych i mniej rozległych przypadkach projektów systemów ppoż. Rozwiązanie konwencjonalne w oparciu o czujki Iris pozostaje przy tym zaawansowane technologicznie z zastosowaniem mikroprocesorów nowej generacji oraz złożonych algorytmów detekcji i interpretacji zdarzeń w celu wyeliminowania fałszywych alarmów, w tym będących efektem zakłóceń elektromagnetycznych. Aplikacja technologii Versa++ pozwala na modyfikację indywidualnej charakterystyki pojedynczego detektora (przy wykorzystaniu zewnętrznego przyrządu kalibrującego) a zwłaszcza ustalenie i uwzględnienie poziomu zakurzenia optycznej komory dymu oraz regulację czułości detektora. Każda czujka konwencjonalna Iris jest wyposażona w pamięć nieulotną w której przechowywane są zarejestrowane wartości pomiarów stężenia dymu albo temperatury bezpośrednio poprzedzające ostatni stan alarmu pożarowego. Wszystkie konwencjonalne czujki serii Iris przeszły z wynikiem pozytywnym badania brytyjskiego laboratorium LPCB. Podstawowe właściwości – udoskonalona konstrukcja optycznej komory dymu z siatką ochronną o 500 µm rozmiarze pojedynczego otworu (zabezpieczenie przed insektami) i szczelnymi pozostałymi elementami nieprzepuszczającymi oddziaływania zewnętrznego środowiska – dwukolorowy LED: czerwony dla stanu alarmu pożarowego oraz zielony dla stanu dozoru ze zróżnicowaną częstotliwością migotania, przy czym większa częstotliwość wskazuje na zwiększony poziom zakurzenia detektora albo inne uszkodzenie – ewoluująca charakterystyka czułości sensora uwzględniająca narastający w czasie poziom zakurzenia komory pomiarowej detektora – regulacja czułości przy wykorzystaniu zewnętrznego przyrządu EDRV1000 – w przypadku czujki multidetektorowej możliwość wyboru zakresu i formuły detekcji (tylko dym, tylko temperatura oraz iloczyn albo suma logiczna tych zdarzeń) – diagnostyka detektora przy wykorzystaniu zewnętrznego przyrządu EDRV1000 zwłaszcza poziomu zakurzenia optycznej komory dymowej – nieulotna pamięć zdarzeń przechowuje zarejestrowane informacje z obszaru pięciu minut bezpośrednio poprzedzających moment wystąpienia ostatniego alarmu pożarowego – konstrukcja gniazda zapewniająca ciągłość konwencjonalnej linii dozorowej w przypadku demontażu detektora Multidetektorowa czujka dymu i ciepła niezawodnie wykrywająca szerokie spectrum sklasyfikowanych rodzajów pożarów TF – nawet TF6 odpowiedni dla spalania cieczy niewydzielającej dymu np. alkohol etylowy. Charakterystyka i czułość czujki kształtowana przy wykorzystaniu zewnętrznego przyrządu EDRV1000. Tryby pracy czujki: 1 – Plus Mode (tryb ustawiony fabrycznie) – detektor wywoła stan alarmu kiedy a) sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy (jak w czujce ID100) lub b) sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania (jak dla czujki ID200). Ponadto w zidentyfikowanym przypadku wzrostu temperatury czułość detektora dymu zostaje ustawiona na maksymalną wartość. Ten tryb jest odpowiedni dla pożarów typu TF6 czyli cieczy nie wydzielającej dymu – na przykład alkoholu. 2 – OR Mode – detektor wywoła stan alarmu kiedy a) sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy (jak w czujce ID100) lub b) sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania (jak dla czujki ID200). Jest to tryb odpowiedni dla pożarów typu TF2 (szybka piroliza drewna) i TF3 (tlenie bawełny) z dużą emisją dymu i niewielką ciepła jak również dla przypadku TF5 (spalanie cieczy wydzielającej dym na przykład chemikaliów takich jak n-heptan). 3 – AND Mode – detektor wywoła stan alarmu kiedy a) sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy (jak w czujce ID100) i jednocześnie b) sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania (jak dla czujki ID200). Wybór tego trybu wymaga wcześniejszej analizy rzeczywistego zagrożenia pożarem ze względu na spodziewane opóźnione wywołanie stanu alarmu. 4 – SMOKE Mode – detektor wywoła stan alarmu kiedy sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy (jak w czujce ID100) 5 – HEAT mode – detektor wywoła stan alarmu kiedy sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania (jak dla czujki ID200) SPECYFIKACJA: Model detektora ID300 Wartość napięcia linii dozorowej 10-30V DC Pobór prądu w stanie czuwania 90uA Pobór prądu w stanie alarmu Max 40mA Czułość 0,08 – 0,10 – 0,12 – 0,15dB/m A1R (58OC+RoR)-B(72OC)-BR(72OC+RoR)-A2S(58OC) AND – OR – PLUS Zakres temperatur -5OC ~ +40OC Wysokość łącznie z gniazdem 46mm Średnica 110mm Ciężar z gniazdem 160g Ciężar bez gniazda 90g

Detektory

polski falownik, sofar solar serwis, sp nowy staw, destrukcja (2015), panele mono czy polikrystaliczne forum

yyyyy